BIURO URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE "ARPLAN"  Sp.z o.o. istnieje na polskim rynku od 1991 roku. Zespół projektowy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do projektowania, zarówno w zakresie urbanistyki, architektury jak i przy obiektach zabytkowych.

Wieloletnie doświadczenia pozwalają nam podejmować się wszystkich możliwych zadań projektowych.

W czasie istnienia firmy sporządziliśmy ponad 500 projektów architektoniczno - budowlanych i wykonawczych oraz ponad 500 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast. Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, dużymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, jak i instytucjami samorządu lokalnego i ponadlokalnego

BIURO URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNE "ARPLAN" Sp. z o.o.  ul.22 Stycznnia 14, 48-304 Nysa,  tel.:077 433 33 81, mail: biuro@arplan.com.pl, www.arplan.com.pl

Realizacja: bonadi.pl