OFERTA

Biuro świadczy usługi z zakresu urbanistyki i architektury obejmujące:

 

  • opracowanie projektów budowlanych wielobranżowych obiektów budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinne i jednorodzinne), usługowego ( np. stacje paliw, centra handlowe ) i przemysłowego w pełnym zakresie
  • opracowanie projektów budowlanych wielobranżowych domów jednorodzinnych 
  • sporządzanie studiów  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast
  • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów
  • opracowanie projektów  architektoniczno-budowlanych  sklepów wielkopowierzchniowych
  • opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • opracowanie projektów  przebudowy i modernizacji obiektów zabytkowych,- opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych
  • przygotowanie procedury formalno - prawnej związanej z projektami budowlanymi i wykonawczymi

BIURO URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNE "ARPLAN" Sp. z o.o.  ul.22 Stycznnia 14, 48-304 Nysa,  tel.:077 433 33 81, mail: biuro@arplan.com.pl, www.arplan.com.pl

Realizacja: bonadi.pl